ZATOKA – METODA ZAMKNIĘTA

Jak przeprowadza się zabieg podniesienia dna zatoki metodą zamkniętą?

Zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej można wykonać metodą zamkniętą w sytuacji, gdy wysokość wyrostka zębodołowego wynosi 5 lub więcej milimetrów. Wykorzystuje się do tego standardowy zestaw wierteł do implantów oraz specjalny zestaw narzędzi opracowany do podnoszenia zatoki metodą zamkniętą. Procedura ta polega na wprowadzeniu materiału kościozastępczego przez łoże dostosowane dla implantu.

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Po 15 minutach od podania środka znieczulającego, wykonać należy nacięcie i odwarstwia się następnie płat śluzówkowo-okostnowy. Wywierca się kolejno otwór na szczycie wyrostka w miejscu, gdzie został zaplanowany implant. Wierci się później wiertłem o średnicy 2 mm na głębokość odpowiadającą dnu zatoki. Następnie wykorzystuje się specjalne wiertło do podnoszenia dna zatoki. Konstrukcja wiertła umożliwia bezpieczne złamanie blaszki dna zatoki i delikatne uniesienie go wraz ze śluzówką bez jej przerwania. Kolejnym wiertłem poszerza się łoże na implant i wprowadza materiał. Po tym umieszcza się implant i dokładnie zaszywa ranę.

Po zabiegu pacjent otrzymuje antybiotyk, płukankę, zimny okład i wskazania dotyczące higieny jamy ustnej.

Zabieg jest bezbolesny i nie różni się od wkręcania implantu bez podnoszenia dna zatoki. Cała procedura trwa około 45 minut. Po 4 miesiącach można odsłonić implant i wykonać koronę.

Na lewym zdjęciu widać złamany ząb 14 i brak 15 (lewa górna część zdjęcia RTG). W znieczuleniu miejscowym usunięty został złamany ząb 14 i od razu na jego miejsce wprowadzony był implant. W miejscu brakującego zęba 15 podniesiono dno zatoki metodą zamkniętą i wprowadzono implant. Wysokość wyrostka względem dna zatoki wynosiła 7 milimetrów. Zaplanowano następnie implant o długości 10 milimetrów. Metoda zamknięta umożliwiła delikatne podniesienie zatoki i implantację na jednej wizycie. Implanty odsłonięto po 5 miesiącach. Dodatkowo przeleczono kanałowo ząb 16 i wykonano wkład koronowo-korzeniowy. Korony porcelanowe na zębach 16, 15, 14 wykonano w tym samym czasie.