IMPLANTY

Informacje podstawowe na temat leczenia
z wykorzystaniem implantów zębowych

Przede wszystkim pacjent powinien podjąć decyzję, czy chce uzupełnić braki zębowe za pomocą implantów. Kolejny krok to umówienie się na wizytę. Pierwsze spotkanie ma na celu dostarczenie informacji na temat tego, jakie uzupełnienie protetyczne chciałby pacjent otrzymać, ile chce zainwestować, w jakim czasie mam wykonać całe leczenie i jakie są warunki w jamie ustnej. Na tej wizycie oceniam warunki w jamie ustnej pod kątem rozwiązań protetycznych i pobieram wyciski diagnostyczne. Wykonujemy zdjęcie rtg. Po wstępnej analizie przeprowadzam rozmowę i ustalam jaki typ uzupełnienia jest możliwy do wykonania. Po ustaleniu planu leczenia i wycenie całości pracy umawiamy się na zabieg. Na koszt leczenia implantologicznego składa się: zabieg chirurgiczny – wkręcenie implantów  (płatne po zabiegu) i wykonanie uzupełnienia protetycznego (płatne po zakończonej pracy). Osteointegracja, czyli zarastanie się implantu z kością trwa dwa miesiące w żuchwie i cztery w szczęce. Po tym czasie implant odsłaniam i zakładam śrubę gojącą. Trwa to około 7-14 dni. Następnie wykonujemy wyciski, które służą do wykonania uzupełnienia protetycznego. W przypadku korony otrzymujemy gotowy produkt po 7 dniach. Podobnie jest z mostem. Wykonanie protezy ruchomej opartej na implantach trwa około trzech tygodni. Jeżeli warunki w jamie ustnej umożliwiają implantację bez procedur dodatkowych takich jak podnoszenie zatoki szczękowej, odbudowy wyrostka zębodołowego, itp., to pacjent otrzymuje gotową pracę protetyczną w ciągu trzech miesięcy w żuchwie (szczęka dolna) lub pięć w szczęce (szczęka górna).

Leczenie implantologiczne zwykle ma dwa etapy:

  1. Pierwszy polega na wkręceniu implantów w kość.
  2. Drugi etap to wykonanie uzupełnienia protetycznego po okresie osteointegracji.

Implant jest odpowiednikiem korzenia zęba. W przypadku braku jednego zęba, na nim wykonuje się koronę. Kiedy brakuje kilku zębów jest potrzeba wszczepienia większej ilości implantów, ale nie zawsze ilość brakujących zębów odpowiada ilości implantów. Bardzo często można wykonać most na dwóch implantach. W przypadku braku wszystkich zębów można zastosować kilka rozwiązań. Już dwa implanty wystarczą, żeby przymocować protezę akrylową. Służą do tego specjalnie zastosowane zamki oparte na tzw. lokatorach. Dzięki nim proteza uzyskuje stabilność. Jeżeli chcemy wykonać most uzupełniający wszystkie zęby, należy go osadzić na minimum pięciu implantach.

Odbudowa pojedynczego zęba

Ubytek jednego zęba najlepiej uzupełnić koroną opartą na implancie. Szczególnie jest to korzystne w sytuacji gdzie zęby sąsiadujące z ubytkiem są zdrowe. Implant daje nam możliwość uniknięcia szlifowania zębów. Zęby trzonowe nie regenerują się. Każda ingerencja w tkanki twarde zęba jest nieodwracalna. Filozofią moją jest oszczędzanie zębów własnych, tam gdzie jest to możliwe. Zalecam wykonanie korony na implancie.

Kolejną zaletą implantu jest stymulowanie kości, w którą jest on wkręcony. Dzięki niemu wyrostek zębodołowy nie zanika, jak ma to miejsce pod przęsłem mostu. Koszt wykonania dobrego mostu równy jest koronie opartej na implancie.

Odbudowa kilku zębów

Odbudowa trzech zębów za pomocą stałej protezy opartej na implantach. Większa ilość implantów stomatologicznych stanowi podporę dla częściowej lub całkowitej protezy zębowej, eliminując potrzebę stosowania klejów lub metalowych klamer, które mogą być niewygodne i nieestetyczne. Dodatkowo implanty pomagają w utrzymaniu zdrowej kości szczęk i w ten sposób na długo zachowują Twój owal twarzy, zapobiegając zapadaniu się policzków.

Pełna proteza za zamkach typu LOKATOR

Implanty stomatologiczne są najskuteczniejszym sposobem podparcia dla protezy całkowitej. Korzystanie ze źle dopasowanej protezy wpływa na sposób w jaki jesz, mówisz i wyglądasz. Jeśli proteza będzie osadzona na implantach, nie będzie potrzeby jej częstego podścielania, polepszy się także znacząco komfort i trwałość protezy. Będziesz mógł swobodnie jeść i uśmiechać się.

Pełna proteza osadzona na belce Doldera

Inna możliwość odbudowy pełnego uzębienia przy czterech implantach, to odbudowa uzyskana przy zastosowaniu tzw. belki Doldera. Protezę opartą na belce Doldera można wyjmować, co umożliwia utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej.

Most cyrkonowy oparty na implantach

Już na pięciu implantach możemy wykonać most zamocowany do implantów na stałe. Rozwiązanie to jest najtrwalsze i najwygodniejsze. Wykonane uzupełnienie protetyczne funkcjonuje tak jak prawdziwe zęby.

Implantacja natychmiastowa

Jeżeli masz złamany ząb, którego nie można wykorzystać, proponujemy implant z koroną tymczasową. Zabieg jest całkowicie bezbolesny. W tracie jednej wizyty usuwamy złamany ząb i na jego miejsce wprowadzamy implant. Następnie wykonujemy koronę tymczasową.