ZABIEGI DODATKOWE

Zabiegi, które rozszerzają możliwość korzystania z implantów

Bardzo często zdarza się, że warunki w jamie ustnej pacjenta stomatologicznego uniemożliwiają zastosowanie implantów zębowych. Zazwyczaj jest to spowodowane warunkami anatomicznymi, utratą zębów oraz używaniem źle funkcjonujących uzupełnień protetycznych. Dzięki zastosowaniu zarówno specjalnych technik zabiegowych, jak i materiałów, istnieje możliwość poprawienia warunków w jamie ustnej i odbudowy zębów opartej na implantach.

Podniesienie zatoki szczękowej - metoda otwarta

W przypadku niewystarczającej ilości i objętości kości w okolicy zatoki szczękowej wykonujemy zabieg jej podnoszenia. Polega on na wprowadzeniu materiału kościozastępczego do zatoki. Za pomocą urządzenia ultradźwiękowego wycinamy okienko w kości, odwarstwiamy i unosimy błonę wyścielającą zatokę. Pod nią wprowadzamy materiał, który po 6 miesiącach zamienia się w kość. Następnie wykonujemy implantację, czyli wszczepienie implantu zębowego. Na tym polega metoda otwarta podniesienia zatoki szczękowej.

Podniesienie zatoki szczękowej - metoda zamknięta

Innym wariantem jest podniesienie zatoki szczękowej metodą zamkniętą. Wykorzystuje się ją wówczas, gdy ilość kości umożliwia stabilizację implantu, ale jest jej zbyt mało do prawidłowej osteointegracji implantu. Za pomocą specjalnych instrumentów podnosimy zatokę i poprzez wywiercone miejsce na implant wprowadzamy materiał odbudowujący kość. Następnie wprowadzamy implant zębowy i czekamy około 4 miesięcy na jego zrośnięcie się z kością.

Rozszczepienie wyrostka zębodołowego

W przypadku, gdy wyrostek jest bardzo wąski wykonujemy jego rozszczepienie. Dzięki temu uzyskujemy wystarczającą jego szerokość, aby wprowadzić potrzebne implanty.