POJEDYNCZY ZĄB

ODBUDOWA POJEDYNCZEGO ZĘBA

Ubytek jednego zęba najlepiej uzupełnić koroną opartą na implancie. Szczególnie jest to korzystne w sytuacji, w której zęby sąsiadujące z ubytkiem są zdrowe. Implant daje nam możliwość uniknięcia szlifowania zębów. Zęby trzonowe nie regenerują się. Każda ingerencja w tkanki twarde zęba jest nieodwracalna. Filozofią moją jest oszczędzanie zębów własnych tam, gdzie to możliwe. Zalecam wykonanie korony na implancie.

Kolejną zaletą implantu jest stymulowanie kości, w którą jest on wkręcony. Dzięki niemu wyrostek zębodołowy nie zanika, jak ma to miejsce pod przęsłem mostu. Koszt wykonania dobrego mostu równy jest koronie opartej na implancie.

Procedura wszczepienia implantu